Učenje veščin

Preden smo se lotili dejavnosti po posameznih predmetih, so učenci opravili uvodno samovrednotenje na veščino kritičnega mišljenja. O njej smo nato postavili teoretski okvir in določili še dve veščini, ki smo ju nato poglabljali – postavljanje vprašanj in reševanje problemov.