Predznanje

V uvodnem sklopu smo z učenci opravili samovrednotenje in aktivacijo predznanja. Učenci so se spraševali, kaj že vejo o kritičnem mišljenju ter o dveh veščinah KM – postavljanju vprašanj in reševanju problemov. Nato so se potopili v učenje omenjenih veščin pri posameznih predmetih, kjer so osvetlili problem epidemij skozi prizmo posameznega predmeta – slovenščine, matematike, angleščine itd.