Za učitelje

Strani v sklopu “Za učitelje” so namenjene pedagoškim delavcem, ki bi po našem vzorcu želeli pripraviti dejavnosti za učenje veščin kritičnega mišljenja. Razdelek vključuje gradiva za aktivacijo in poglabljanje predznanja veščin KM na splošno in pri posameznih predmetih. Vključene so tudi pedagoške priprave s spremno besedo za lažje branje.