Gradiva

Gradiva za izvajanje pedagoških dejavnosti so razvrščena po sklopih, kot so bili izvedeni na OŠ Solkan – predznanje, ki se loči na posamezne veščine in nadalje na vsebine po predmetih (slovenščina, matematika, angleščina) ter dejansko reševanje problema.