Matematik raziskuje epidemije

Pri matematiki so se učenci v fazi predznanja postavili v vlogo učitelja matematike v 7. razredu in sestavili najmanj dve nalogi/vprašanji različnih zahtevnosti iz vsakdanjega življenja (epidemije, covid) za preverjanje znanja.

Najprej so pregledali različne vire (npr.  SURS), izbrali podatke, s katerimi so sestavili svoje matematične probleme, in naloge  reševali.

Izhajali so iz  operativnih ciljev matematike v 7. razredu, ki jih nalogi preverjata, in utemeljili, zakaj je posamezna naloga lažja oziroma težja. Svoj izdelek so oddali v spletno učilnico.

V nadaljevanju dejavnosti so pregledali pet šifriranih vzorčnih nalog sošolcev  in v Moodlovem wikiju sooblikovali merila uspešnosti za izdelek. Na forumu so podajali medvrstniške povratne infrormacije vsaj štirim sošolcem in na podlagi le-teh svoje dokaze o učenju izboljševali.  Ob zaključku so še samovrednotili svoj izdelek preko Moodlovega vprašalnika.