Epidemije niso nič novega

Na učnem listu z vsebino epidemij v preteklosti so bili učenci implicitno postavljeni v položaj kritičnega misleca, npr. postavljali so (raziskovalna) vprašanja, primerjali, zavzemali različne perspektive, ločevali med dejstvom in mnenjem ipd.